Mida on vaja teada seoses EL-UK uute suhetega alates 1.01.2021?

Loe lähemalt.

Tõestamistoimingud

Londoni konsulaartalituses tõestamistoiminguid ei tehta.

Samas on konsulil õigus teha isiku taotlusel allkirja või ärakirja õigsuse kinnitamisi. Selleks palume eelnevalt konsulaartalitusse saata e-kiri consul.london@mfa.ee 

Notariaalselt tõestatud volikirja tegemiseks saab pöörduda Ühendkuningriigi notari poole, sel juhul tuleb volikiri legaliseerida Ühendkuningriigi välisministeeriumis https://www.gov.uk/get-document-legalised.