Kodakondsus ja sellest loobumine

Eesti kodakondsus.

Eesti kodakondsusseaduse §1 lõige 2 kohaselt ei tohi Eesti kodanik olla samal ajal mõne teise riigi kodakondsuses.

Seega isikul, kes on omandanud Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras või abielu kaudu, tuleb mõne muu riigi kodakondsuse omandamisel Eesti kodakondsusest loobuda. See nõue aga ei puuduta sünnijärgseid Eesti kodanikke.

Lisaselgituste saamiseks soovitame pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti kliendiinfo telefonile +372 612 3000 või kirjutada [email protected].

Eesti kodakondsusest loobumine.

Taotluse Eesti kodakondsusest vabastamiseks koos lisadokumentidega palume saata posti või e-posti teel Politsei- ja Piirivalveametisse (täpsemalt siin) või tuua isiklikult saatkonda (vajalik eelnev registreerimine).
Alla 15-aastase lapse eest esitab sooviavalduse tema seaduslik esindaja, 15-18-aastane laps saab esitada taotluse, kui tema seaduslik esindaja annab selleks nõusoleku.

Vajalikud dokumendid:

  • taotlus Eesti kodakondsusest vabastamiseks;
  • alla 15-aastase alaealise puhul vanemate ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga.
    NB! Kokkulepe kinnitatakse saatkonnas, seega peavad mõlemad hooldusõigust omavad vanemad isiklikult kohale tulema;
  • 15-18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek;
  • isikut ja Eesti kodakondsust tõendav dokument (Eesti pass, Eesti ID-kaart);
  • välisriigi pass;
  • riigilõiv (saatkonnas saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga);
  • kui taotleja ees- või perekonnanimi on muutunud (Eesti passis ja välisriigi passis on erinev nimi), siis palume lisada nimevahetust tõendav dokument. Dokument peab olema apostille’iga kinnitatud.

Eesti kodakondsusest vabastamise otsustab Vabariigi Valitsus ühe aasta jooksul.