Ühendkuningriiki reisimine või elama asumine

Tähelepanuks!

Ühendkuningriiki reisimine on üldjuhul ohutu ning probleemidevaba.

Ühendkuningriigi valitsus jagab pidevat infot terrorismist tuleneva ohutaseme kohta riigis. Täpsemat infot on võimalik saada Ühendkuningriigi siseministeeriumi koduleheküljelt: https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency

Riiki sisenemise tingimused

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad Eesti kodanikud viibida Ühendkuningriigis viisavabalt kuni kuus kuud järjest. Alates 01.10.2021 lubatakse ELi kodanikel riiki siseneda ainult passi alusel. Erandina saavad Suurbritanniasse peale 1.10.2021 ID-kaardiga siseneda Suurbritannias ametlikult elavad isikud. Riigis ametlikult elavatel kodanikel soovitame enne reisimist suhelda oma lennufirmaga täpsustamaks, kas on võimalik ID-kaardi alusel lennukile pääseda ning milliseid lisadokumente sealjuures esitada tuleb (nt tõendamaks oma ametlikku elukohta Suurbritannias). Rohkem infot reisimise kohta või Ühendkuningriigis õppimise/töötamise kohta leiate siit.

Eestis elavatel määratlemata kodakondsusega isikutel, kellel on välismaalase pass ja Eesti tähtajaline või alaline elamisluba on riiki sisenemiseks vaja viisat. Viisa taotlemise tingimustega on võimalik tutvuda siin.

Rohkem infot ja soovitusi Ühendkuningriiki sisenemise kohta võite leida Ühendkuningriigi Piirivalveameti kodulehelt: https://www.gov.uk/uk-border-control

Samuti soovitame jälgida Reisi Targalt lehte ja registreerida oma reis.

Arstiabi Ühendkuningriigis ajutiselt viibides

Arstiabi saamiseks Ühendkuningriigis tuleb pöörduda ükskõik millise riiklikku tervishoiuteenistusse (National Health Service – NHS) kuuluva arsti poole. Reisides soovitame sõlmida ravikindlustuse.

Kiirabi saab Ühendkuningriigis kutsuda numbritelt 999 ja 112.

Õigusabi Suurbritannias

Eestikeelne info õigusabi võimaluste kohta on leitav Euroopa Komisjoni kodulehelt: http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_uni_et.htm.

Lemmiklooma toomine Ühendkuningriiki

Seoses Brexitiga on alates 1. jaanuarist 2021 lemmikloomade toomiseks Ühendkuningriiki uued reeglid. Vajalikku infot selle kohta leiab siit: https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk

Kontaktid:

Eesti saatkond Londonis

44 Queen’s Gate Terrace
SW7 5PJ, London, UK

tel. +44 (0) 207 589 34 88 (E – R: 10.00 – 13.00)
e-mail: [email protected]

http://london.mfa.ee

Kui vajate vältimatut abi (passi kaotus, õnnetusjuhtum vms) väljaspool tööaega, helistage palun Välisministeeriumi hädaabinumbrile +372 53 01 9999.