Ühendkuningriiki reisimine või elama asumine

Tähelepanuks!

Ühendkuningriiki reisimine on üldjuhul ohutu ning probleemidevaba.

Ühendkuningriigi valitsus jagab pidevat infot terrorismist tulenev ohutaseme kohta riigis. Täpsemat infot on võimalik saada Ühendkuningriigi siseministeeriumi koduleheküljelt: https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency .

Riiki sisenemise tingimused

Eesti kodanikule on Ühendkuningriiki reisimine viisavaba. Ühendkuningriiki võib siseneda kehtiva passi või isikutunnistusega.

Eestis elavatel määratlemata kodakondsusega isikutel, kellel on välismaalase pass ja Eesti tähtajaline või alaline elamisluba on riiki sisenemiseks vaja viisat. Viisa taotlemise tingimustega on võimalik tutvuda siin.

Rohkem infot ja soovitusi Ühendkuningriiki sisenemise kohta on võimalik saada Ühendkuningriigi Piirivalveameti koduleheküljelt: https://www.gov.uk/uk-border-control.

Hea teada

Ühendkuningriigis elamisel igapäevaeluks (perekond, arstiabi, töötamine, õppimine jne) vajaminevat infot on võimalik saada Citizens Advice Bureau koduleheküljelt: https://www.citizensadvice.org.uk/.

Infot Euroopa Liidu kodanike õiguste kohta on võimalik saada Ühendkuningriigi valitsuse koduleheküljelt: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know.

Arstiabi Ühendkuningriigis ajutiselt viibides

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad Ühendkuningriigis (või muus Euroopa Liidu riigis) ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks tuleb taotleda Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart.

Arstiabi saamiseks Ühendkuningriigis tuleb pöörduda ükskõik millise riiklikku tervishoiuteenistusse (National Health Service – NHS) kuuluva arsti poole. Esitada tuleb Euroopa ravikindlustuskaart ja isikut tõendav dokument. Arsti vastuvõtt on tasuta.

Kiirabi saab Ühendkuningriigis kutsuda numbritelt 999 ja 112. Vältimatu abi korral kiirabiteenuse eest tasu ei võeta.

Õigusabi Suurbritannias

Eestikeelne info õigusabi võimaluste kohta on leitav Euroopa Komisjoni kodulehelt: http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_uni_et.htm.

Lemmiklooma toomine Ühendkuningriiki

Ühendkuningriigi põllumajandusministeeriumi koduleheküljelt leiab vajalikku infot lemmikloomade toomiseks Ühendkuningriiki: https://www.gov.uk/take-pet-abroad.

Liiklus

Suurbritannias kehtib vasakpoolne liiklus ning vahemaad ja kiirusepiirangud on tähistatud miilides (1 m = ca 1,6 km).

Kiirusepiirang sõidukitele on linnas 30 mph ja kiirteedel 70 mph, kui ei ole näidatud teisiti. Liikluskultuur on Suurbritannias üldjuhul kõrgel tasemel ning liiklejad üksteise suhtes viisakad ja tähelepanelikud.

Päevasel ajal lähituledega sõitmise kohustust ei ole. Autot on keelatud juhtida alates 0,8 promillisest joobest. Turvavööd peavad olema kinnitatud kõigil reisijatel.

Autojuhid peavad mobiiltelefoniga rääkimiseks kasutama hands-free seadet.

Enne reisi algust uurige liiklusohutusega seonduvat Euroopa Komisjoni eestikeelselt teemalehelt ja Suurbritannia valitsuse kodulehelt.

Juhul kui soovite oma sõidukiga jääda Suurbritanniasse kauemaks kui kuueks kuuks, peate selle registreerima kohalikus sõidukite registreerimiskeskuses ning vahetama välja ka juhiload. Lisainfohttps://www.gov.uk/driving-nongb-licence

Ühistransport toimib ÜK-s üldjuhul tõrgeteta ning erinevate liiklemisvõimalustega saab lähemalt tutvuda siin.

Londoni ühistranspordi kohta leiab ülevaate siit. NB! Londoni bussides ei saa sularaha eest pileteid osta. Nii metroos kui bussides saab sõidu eest tasuda ka Eestis välja antud kontaktivaba pangakaardiga. Rohkem infot leiate siit.

Infoks Suurbritanniasse sisenevatele veoautojuhtidele!

Suurbritanniasse suunduvatel vedajatel soovitame tutvuda Suurbritannia siseministeeriumi kodulehel oleva teabega “Secure your vehicle to help stop illegal immigration”.

NB! Saatkond või konsul saab abistada suhtlemisel politseiga, aidata informatsiooni vahendamisel erinevate osapoolte vahel või juhiste andmisel trahvimäärade vaidlustamiseks. Saatkond ega konsul ei saa muuta olematuks fikseeritud liikluseeskirjade rikkumist või Teile määratud trahvimäära.

Kontaktid:

Eesti saatkond Londonis

44 Queen’s Gate Terrace
SW7 5PJ, London, UK

tel. +44 (0) 207 589 34 88
e-mail: Consul.London@mfa.ee

http://london.mfa.ee

Konsulaarinfot telefoni teel on võimalik saada:
Esmaspäevast reedeni 10.00 – 13.00

Kui vajate vältimatut abi (passi kaotus, õnnetusjuhtum vms) väljaspool tööaega, helistage palun Välisministeeriumi hädaabinumbrile +372 53 01 9999.