Kodakondsus ja sellest loobumine

Eesti kodakondsusseaduse §1 lõige 2 kohaselt ei tohi Eesti kodanik olla samal ajal mõne teise riigi kodakondsuses.

Seega isikul, kes on omandanud Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras või abielu kaudu, tuleb mõne muu riigi kodakondsuse omandamisel Eesti kodakondsusest loobuda. See nõue aga ei puuduta sünnijärgseid Eesti kodanikke.

Lisaselgituste saamiseks soovitame pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti kilendiinfo telefonile +372 612 3000 või kirjutada [email protected].

Eesti kodakondsusest loobumine

Sooviavaldus Eesti kodakondsusest vabastamiseks koos lisadokumentidega

  • saata posti või e-posti teel Politsei- ja Piirivalveametisse, täpsem info
  • tuua isiklikult saatkonda

 

Alla 15-aastase lapse eest esitab sooviavalduse tema seaduslik esindaja
15-18-aastane laps saab esitada taotluse, kui tema seaduslik esindaja annab selleks nõusoleku.

Konsulaarametniku vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda

Vajalikud dokumendid:

  • taotlus Eesti kodakondsusest vabastamiseks
  • alla 15-aastase alaealise puhul vanemate ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga.

NB! Kokkulepe kinnitatakse konsulaartalituses, seega peavad mõlemad
hooldusõigust omavad vanemad isiklikult kohale tulema

  • 15-18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek
  • isikut ja Eesti kodakondsust tõendav dokument (Eesti pass, Eesti ID-kaart)
  • välisriigi pass
  • riigilõiv

Kui taotleja ees- või perekonnanimi on muutunud (Eesti passis ja Suurbritannia passis on erinev nimi), siis palume lisada nimevahetust tõendav dokument.

Eesti kodakondsusest vabastamise otsustab Vabariigi Valitsus ühe aasta jooksul.