Eestis on koroonaviiruse ülemaailmse pandeemia tõttu kuulutatud välja eriolukord.

Viiruse leviku tõkestamiseks on alates 17.03 taastatud piirikontroll, piiratud on Schengeni sise- ja välispiiri ületamist. Eestisse sisenemise võimaluste kohta loe Politsei ja piirivalveameti veebilehelt.

Palume välisriikides viibivatel Eesti elanikel, kes soovivad koju naasta, teha seda viivitamatult. 

Loe täpsemalt koroonaviirusega seonduvatest piirangutest ning uuri korduma kippuvaid küsimusi Välisministeeriumi veebilehelt.

Me hoolime Sinu ja kõigi teiste tervisest. Seetõttu palub saatkond koroonaviiruse ja gripi leviku tõkestamiseks tõsiselt kaaluda saatkonda tuleku vajadust. Aitäh mõistva suhtumise eest!

Lähemalt

Autojuhiloa taotlemine

Kuigi Ühendkuningriigis kehtib Eesti või mõne muu EL liikmesriigi juhiluba, tuleks siin riigis püsivalt elaval inimesel taotleda Ühendkuningriigi juhiluba.

Euroopa Liidu reeglite kohaselt kehtib juhiloa taotlemisel elukohajärgsuse põhimõte, mistõttu Eesti juhiloa kaotsimineku või hävimise korral ei väljasta Eesti Autoregistrikeskus uut juhiluba, kui taotleja rahvastikujärgne elukoht on Suurbritannias. Kõigil Eesti kodanikel kehtib kohustus esitada rahvastikuregistrile enda kohta korrektseid andmeid ning neid vajadusel parandada.

Ühendkuningriigi juhilubade taotlemisel võetakse aluseks Eesti juhiload. Kui Eesti juhiload on kaotatud või kehtetud, saab saatkond väljastada tõendi juhtimisoskuste kohta. Tõendi saate saatkonnast tellida posti teel, saates meile lihtvormis sooviavalduse juhtimisoskuse tõendi tellimiseks, oma passi või ID-kaardi koopia ning riigilõivu Postal Order’iga (postkontorist ostetav tšekk; pay to: Estonian Embassy).

Rohkem infot Ühendkuningriigi juhilubade kohta on võimalik saada Ühendkuningriigi Autoregistriametist (Driver and Vehicle Licensing Agency).

Eesti juhilubade kadumisest tuleb teavitada Eesti Maanteeametit info@mnt.ee.