Autojuhiloa taotlemine

Kuigi Ühendkuningriigis kehtib Eesti või mõne muu EL liikmesriigi juhiluba, tuleks siin riigis püsivalt elaval inimesel taotleda Ühendkuningriigi juhiluba.

Eesti juhiloa kaotsimineku või kehtivuse lõppemise korral ei väljasta Transpordiamet uut juhiluba, kui taotleja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Eestis. Kõigil Eesti kodanikel kehtib kohustus esitada rahvastikuregistrile enda kohta korrektseid andmeid ning neid vajadusel parandada.

Ühendkuningriigis püsivalt elaval inimesel tuleb taotleda Ühendkuningriigi juhiluba.

Ühendkuningriigi juhilubade taotlemisel võetakse aluseks Eesti juhiload. Kui Eesti juhiload on kaotatud või kehtetud, saab saatkond väljastada tõendi juhtimisõiguse kohta. Tõendi saab saatkonnast tellida posti teel, saates saatkonda lihtvormis sooviavalduse juhtimisõiguse tõendi tellimiseks, lisaks passi või ID-kaardi koopia ning riigilõivu Postal Order’iga (postkontorist ostetav tšekk; pay to: Estonian Embassy).

Eesti juhilubade kadumisest tuleb teavitada Eesti Transpordiametit [email protected].

Rohkem infot Ühendkuningriigi juhilubade kohta on võimalik saada Ühendkuningriigi Autoregistriametist (Driver and Vehicle Licensing Agency).