Karistusregistri tõend

Eesti karistusregistri tõendeid (Police Clearance Certificate/Certificate of Good Conduct) väljastab Karistusregister.

Karistusregister väljastab tõendeid üksnes eesti keeles. Digitaalselt allkirjastatud tõendit saab tellida e-posti teel, selleks tuleb täita ja allkirjastada taotlus (elektrooniline; paberkandjal) ning saata see aadressile [email protected] või posti teel Karistusregister, Lubja 4, 19081 Tallinn.

Infopäring karistusregistrist enda kohta on tasuta.

Vajadusel saab saatkond digitaalselt allkirjastatud karistusregistri tõendi alusel koostada inglise keelse dokumendi.

Ingliskeelse dokumendi tellimiseks palun kirjutage meile [email protected] ning edastage meile digitaalselt allkirjastatud karistusregistri tõend (eesti keeles) koos enda passi või ID-kaardi koopiaga.

Tõendi taotlemisel tuleb tasuda ka vastav riigilõiv. Riigilõivude summad leiab siit: Riigilõivud saatkonnas taotlemisel. Seoses valuutakursi kõikumisega muutuvad riigilõivud iga kuu. Avalduse kätte saamisel kinnitab saatkond Teile riigilõivu summa e-maili teel ja edastab saatkonna pangakonto andmed ülekande tegemiseks.