Mida on vaja teada seoses EL-UK suhetega Brexiti järgselt: õppimine, töötamine ÜK-s, reisimine, kauba tellimine jne. 

Loe lähemalt.

Karistusregistri tõend

Eesti karistusregistri tõendeid (Police Clearance Certificate/Certificate of Good Conduct) väljastab Karistusregister.

Karistusregister väljastab tõendeid üksnes eesti keeles. Digitaalselt allkirjastatud tõendit saab tellida e-posti teel, selleks tuleb täita ja allkirjastada taotlus (elektrooniline; paberkandjal) ning saata see aadressile [email protected] või posti teel Karistusregister, Lubja 4, 19081 Tallinn.

Infopäring karistusregistrist enda kohta on tasuta.

Vajadusel saab saatkond digitaalselt allkirjastatud karistusregistri tõendi alusel koostada inglise keelse dokumendi.

Ingliskeelne dokument on võimalik tellida posti teel, saates saatkonda lihtvormis sooviavaldus ingliskeelse dokumendi tellimiseks, passi või ID-kaardi koopia ja riigilõivu makse Postal Order’iga (postkontorist ostetav tšekk; pay to: Estonian Embassy) ning digitaalselt allkirjastatud karistusregistri tõend e-kirja teel aadressile [email protected].