Mida on vaja teada seoses EL-UK uute suhetega alates 1.01.2021?

Loe lähemalt.

Karistusregistri tõend

Eesti karistusregistri tõendeid (Police Clearance Certificate/Certificate of Good Conduct) väljastab Karistusregister.

Karistusregistri tõend on eesti keeles ning seda saab tellida elektrooniliselt (kui sul on olemas ID kaart, PIN koodid ja ID kaardi lugeja), e-posti teel, selleks tuleb täita avaldus (37.23 KB, DOCX) ja saate see aadressile info@karistusregister.ee või posti teel Karistusregister, Lubja 4, 19081 Tallinn

Infopäring karistusregistrist enda kohta on tasuta.

Vajadusel saab saatkond eestikeelse karistusregistri tõendi alusel koostada ingliskeelse dokumendi.

Ingliskeelne dokument on võimalik tellida posti teel, saates meile karistusregistri tõendi, lihtvormis sooviavalduse ingliskeelse dokumendi tellimiseks, oma passi või ID-kaardi koopia ning riigilõivu Postal Order’iga (postkontorist ostetav tšekk; pay to: Estonian Embassy).