Mida on vaja teada seoses EL-UK suhetega Brexiti järgselt: õppimine, töötamine ÜK-s, reisimine, kauba tellimine jne. 

Loe lähemalt.

E-residentsuse nädal toob Eesti saatkondadesse sadu e-residente

Käimas on Eesti Vabariigi e-residentsuse nädal, mille käigus kohtuvad Eesti suursaadikud ning e-residentsuse programmi esindajad Eesti e-residentidega seitsmes maailma suurlinnas (Pariis, Washington, New Delhi, Istanbul, Kiiev, London, Berliin), et tutvustada Eesti ajalugu, ühiskonda ja ärikeskkonda ning arutleda e-residentsuse võimaluste üle.

Eesti e-residentsuse programmi tegevjuhi kohusetäitja Ott Vatteri sõnul on huvi e-residentsuse nädala ürituste vastu olnud oodatust suurem ning eelregistreerimine üritustele lõppes ruumide täitumise tõttu juba reedel. Kokku oodatakse e-residentsuse nädalal osalema umbes tuhandet e-residenti. „Teadaolevalt pole kunagi varem sedavõrd palju e-residente omavahel füüsiliselt kohtunud,“ lisas ta.

E-residentsuse nädala eesmärk on muuhulgas tähistada e-residentsuse neljandat sünnipäeva. Loengute ja kohtumiste käigus tutvustatakse e-residentidele ka võimalusi teha rohkem koostööd Eesti ettevõtetega. „E-residendid on olemas igas suuremas maailma linnas, nad teavad Eestit üsna hästi, nad on ühest küljest huvitatud ärikontaktidest, kuid teisest küljest võib neile pakkuda ka häid uusi e-teenuseid – see kõik on võimalus luua kasulikke ärisuhteid,“ lausus Vatter.

E-residentsuse nädalal jagavad oma kogemusi e-residentsuse võimalustest ettevõtted nagu Holvi ja Payoneer ning väljapaistvad e-residentsuse kogukonna liikmed nagu Alina Uvarova Redwerk OÜ-st, Violaine Champetier de Ribes ettevõttest Digeetrips OÜ, Emre Savaş ettevõttest Reachpeople OÜ ning Deepak Solanki ettevõttest Velmenni OÜ.

Üks välisesindus, mis võtab e-residentsuse nädalast osa, on Eesti saatkond Londonis, kelle toel toimub täna selleteemaline seminar. „Eestit igapäevaselt esindades näen vahetult seda, mille järgi meid tuntakse. Vähemalt Londoni põhjal saab kindlasõnaliselt öelda, et e-residentsus ja meie digipädevus laiemalt on kujunenud Eesti üheks olulisimaks visiitkaardiks. Ühendkuningriigi ettevõtjad on e-residentsusest väga huvitatud,“ sõnas Tiina Intelmann, Eesti suursaadik Londonis. Ta lisas, et äridiplomaatia mõttes on oluline leida võimalusi seda huvi tihedateks majandussidemeteks muuta.

E-residentsus on Eesti Vabariigi poolt välismaalastele antav isikustaatus, mis võimaldab e-residentidel kasutada Eesti e-riigi teenuseid ilma Eesti külastamata. Kõige populaarsemad e-teenused e-residentide seas on seotud ettevõtete loomise ja kaugjuhtimisega. 2018. aasta lõpuks olid e-residendid asutanud 6000 ettevõtet ning e-residentsuse programmi tulud ületasid erinevate riigilõivude ja maksude näol kulusid 10 miljoni euroga.

 

2018. aasta lõpus esitles e-residentsuse programm koostöös Eesti ametiasutuste ja ettevõtetega sündinud e-residentsuse valget raamatut, milles on esitatud hulk ettepanekuid e-residentsuse muutmiseks tulusamaks, mugavamaks ja turvalisemaks. Vatteri sõnul lähtuvad e-residentsuse nädala üritused ka e-residentsuse valge raamatu soovitustest näidata e-residentidele rohkem Eesti kultuuri, tutvustada Eesti ajalugu ning tuua rohkem kokkupuuteid e-residentide ja Eesti ettevõtete vahel.

 

 

Lisainformatsioon:

Katre Kasmel

e-residentsuse programmi kommunikatsioonijuht

katre.kasmel@eas.ee