Välisminister Reinsalu: kutsun eestlasi üle maailma avaldama oma asukohariikides toetust Ukrainale

3. detsembril toimus neljandat korda välisministeeriumi virtuaalfoorum eestlastele üle maailma. Foorumi keskne aruteluteema oli 2023. aasta märtsis toimuvad Riigikogu valimised ning väliseestlaste roll Eesti ühiskonna asjades kaasa rääkimisel. Samuti arutleti infovahetuse teemadel, sealhulgas diasporaa meedia rolli üle olevikus ja tulevikus

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et iga välismaal elav eestlane on Eesti kultuurivälja osa. „Juba traditsiooniks saanud foorumil toimuv mõttevahetus tugevdab meie sidet rahvuskaaslastega, sest iga eestlane, elagu ta Eestis või välismaal, on meie kultuuri, mälu ja väärtuste kandja. Meie toetus üksteisele ning meie rahva ja riigi kestvusele on jõud, mis viib meid edasi. Nii nagu riigikaotuse aegadel survestasid eestlased oma riikide valitsusi toetama Eesti vabaduspüüdlusi, kutsun eestlasi üle maailma oma riikides toetama Ukrainat ja nõudma riikidelt suuremat Ukraina abistamist relvadega. Sõja tulemusel on meile eluline tähendus,” sõnas minister Reinsalu.

Foorumile eelnes kahepäevane inspiratsioonikoolitus välismaal ilmuvate eesti väljaannete toimetajatele. „On hea näha, et nii paljudel teistes riikides elavatel eestlastel on säilinud tugev side Eestiga ja emakeelset ajakirjandust peetakse kalliks, seda eriti viimastel keerulistel kriisiaastatel. Pidasime mitu sisukat arutelu selle üle, kuidas parandada välismaal elavate eestlaste infovahetust Eestiga ja omavahel,” ütles välisministeeriumi üleilmse eestluse ja kultuuridiplomaatia osakonna peadirektor Marin Mõttus.

Virtuaalfoorumi arutelus „Kas eestlase hääl välismaal loeb?“ kõnelesid meediaekspert Raul Rebane, Eesti saatkonna Helsingis konsulaartalituse direktor Peeter Püvi ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu ning Eestlaste Kesknõukogu Kanadas esindaja Reet Marten Sehr. Teises arutelus keskenduti ühisele inforuumile Eesti diasporaaga. Sel teemal arutlesid eesti ajakirjanik ja politoloog Kanadas Marcus Kolga, ajakirja Rahvuslik Kontakt peatoimetaja ja Rootsi Eestlaste Liidu esimees Sirle Sööt ning Itaalias elav eesti ajakirjanik ja ühiskonnateadlane Ülle Toode.

Välisministri tervituse leiab ministeeriumi YouTube´i kontolt.

Pildid sündmusest leiab ministeeriumi Flickri kontolt (album täieneb).

Virtuaalfoorumit saab järele vaadata eesti, inglise ja vene keeles ministeeriumi Youtube´i kontolt.

Allikas: Välisministeerium