Mida on vaja teada seoses EL-UK suhetega Brexiti järgselt: õppimine, töötamine ÜK-s, reisimine, kauba tellimine jne. 

Loe lähemalt.

Välisministeeriumi kantsler viibib töövisiidil Ühendkuningriigis

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov viibib sel nädalal kolmepäevasel töövisiidil Ühendkuningriigis. Visiidi eesmärk on arutada erinevate Ühendkuningriigi välis- ja julgeolekupoliitika kujundajatega muutuvat julgeolekuolukorda Euroopas ja maailmas, samuti kahe riigi suhteid ja koostöövõimalusi, sealhulgas usaldusväärsete globaalsete taristuvõrgustike loomisel.

Visiidi vältel kohtub kantsler Vseviov Ühendkuningriigi välisministeeriumi kantsleri Sir Philip Bartoniga, kabineti ministri Lord David Frostiga, rahvusvahelise kaubanduse ministeeriumi kantsleri James Bowleriga, kaitseministeeriumi Euro-Atlandi julgeoleku osakonna direktori David Hogan-Herni, kaitseministeeriumi kantsleri David Williamsi, julgeolekunõuniku Sir Stephen Lovegrove’i ja digi- ja kultuuriministeeriumi kantsleri Sarah Healeyga.

Lisaks kohtub kantsler Vseviov mõttekodade esindajatega ning peab Venemaa ja Euroopa julgeoleku teemal ettekande Ühendkuningriigi juhtivas kaitse- ja julgeolekupoliitika mõttekojas Royal United Services Institute (RUSI).

„Ühendkuningriik on ja jääb Eesti võtmeliitlaseks, kellega jagame väärtushinnanguid ja sarnast julgeolekutunnetust. On oluline, et saame ka pandeemia tingimustes vahetult kohtuda ja meie jaoks strateegilise tähtsusega teemasid avameelselt arutada. Lahendused uutele välis- ja julgeolekupoliitilistele väljakutsetele saavad sündida vaid tihedas koostöös meie liitlastega,“ ütles Vseviov.

Allikas: Välisministeerium