Mida on vaja teada seoses EL-UK suhetega Brexiti järgselt: õppimine, töötamine ÜK-s, reisimine, kauba tellimine jne. 

Loe lähemalt.

Riigikogu valimised 3. märtsil 2019

3. märtsil toimuvad Riigikogu valimised. Välisriigis on Eesti kodanikul hääletamiseks kolm võimalust: kirja teel, välisesinduses kohapeal või elektrooniliselt. Kas tead juba, kuidas valid Sina?

Et olla kindel, et Sinu häälel oleks jõud, võid ettevalmistustega alustada juba nüüd:

Kui tahad tulla saatkonda kohapeal hääletama, siis pea silmas, et oleme hääletamiseks avatud:
16. veebruaril kell 12-17
19.-21. veebruaril kell 10-13.

Kõigil, kes tulevad valima laupäeval, 16. veebruaril, on võimalik tutvuda saatkonna hoonega. Pakume ka kohvi, teed ja eestipäraseid suupisteid.

Elektrooniliseks hääletamiseks veendu, et Sul oleks toimiv riist- ja tarkvara, näiteks töökorras ID-kaardi lugeja. E-valimised on avatud ööpäevaringselt lehel www.valimised.ee 21. veebruarist 2019 kella 9.00-st kuni 27. veebruari 2019 kella 18.00-ni.

Veendu ka, et Su isikut tõendav dokument oleks kehtiv.

Valimistest välisriigis saad täpsemalt lugeda siin, sealhulgas neile, kes viibivad välisriigis ajutiselt: https://www.valimised.ee/…/valimist…/valisriigis-haaletamine

Välisriigis elavatele valijatele saadetakse valijakaardid alates 2015. aastast ainult elektrooniliselt. Elektrooniline valijakaart saadetakse kõikidele portaalis eesti.ee oma e-posti aadressi edasi suunanud valijatele. Riigikogu valimistel peab alaliselt välisriigis elaval valijal olema määratletud valimisringkond, kas oma endise Eestis asuva elukoha või vanemate või esivanemate elukoha alusel.

Et valijal oleks võimalik kasutada oma õigust neil valimistel hääletada, peab olema kindlaks määratud valimisringkond. Kandidaadid, kelle poolt hääletada, ja mandaadid on määratud just valimisringkondade alusel. Välismaal elavast 87 500-st valimisõiguslikust Eesti kodanikust on valimisringkond praeguseks kindlaks määratud 77 000 inimesel. Eelkõige on valimisringkond kindlaks määramata neil, kes ei ole Eestis sündinud või kunagi elanud. Valijatel, kes on hääletanud eelnevatel Riigikogu valimistel, on valimisringkond määratud.

Kui Teil on kahtlusi, et Teie valimisringkond on määramata, saate seda kontrollida Eesti rahvastikuregistri kasutajatoelt aadressil abi@rahvastikuregister.ee.

Samale e-posti aadressile (abi@rahvastikuregister.ee) on vaja valimisringkonna määramiseks teada anda võimalikult täpselt oma viimane elukoht Eestis.

Kui Te ei ole Eestis elanud, palun edastage meile võimalikult täpselt
oma vanemate või vanavanemate viimane elukoht Eestis.

Elukoha andmete saatmisel palun pidage silmas järgmist:

  • Tallinna linna elukoha puhul andke teada vähemalt linnaosa,
  • Tartu linna elukoha puhul märkige vähemalt Tartu linn ning
  • mujal Eestis asunud elukoha puhul piisab, kui kirjutate, mis maakonnas see asus.

Valimistel saab hääletada ainult määratud valimisringkonna andmete olemasolul, mistõttu soovitame juba varakult andmed korrastada.