Mida on vaja teada seoses EL-UK suhetega Brexiti järgselt: õppimine, töötamine ÜK-s, reisimine, kauba tellimine jne. 

Loe lähemalt.

Liimets: Ühendkuningriik on endiselt meie strateegiline partner Euroopas

Täna, 11. märtsil kohtus välisminister Eva-Maria Liimets Ühendkuningriigi välisminister Dominic Raabiga, kes külastab Eestit kahe riigi diplomaatiliste suhete sajanda aastapäeva tähistamiseks. Ministrid rõhutasid kohtumisel Eesti ja Ühendkuningriigi ajalooliselt tugevaid suhteid ning arutasid edasist koostööd julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas, ÜRO Julgeolekunõukogus, küber- ja arengukoostöös, sealhulgas Aafrikas.

„Side Eesti ja Ühendkuningriigi vahel on alati olnud tugev. Täna arutasime viise, kuidas veelgi laiendada jagatud väärtustel ja eesmärkidel põhinevat koostööd. Kirjutasime alla kahepoolsete suhete tugevdamise ühisavaldusele ja tegevuskavale, milles on kaardistatud edasise koostöö valdkonnad ja tegevused, mis eeskätt puudutavad kaitse- ja julgeolekuvaldkonda, aga ka digi- ja küberkoostööd, kliimat, kultuuri, haridust ja teadust ning inimestevaheliste kontaktide tihendamist.”

Liimets tänas Ühendkuningriiki panuse eest Eesti ja Läänemere regiooni julgeolekusse: „Ühendkuningriik on ja jääb üheks meie tugevamaks liitlaseks NATOs ja kahepoolse kaitsekoostöö võtmepartneriks. Hindame kõrgelt Ühendkuningriigi panust NATO eelpaigutatud lahingugruppi Tapal ning loome omalt poolt liitlastele võimalikult head olme- ja väljaõppetingimused,” ütles välisminister. Visiidil allkirjastati kahepoolne salastatud teabe kaitse kokkulepe, mis võimaldab kaitse- ja julgeolekualast partnerlust veelgi tihendada.

„Ka meie koostöö rahvusvahelistes organisatsioonides on olnud edukas. Näiteks ÜRO Julgeolekunõukogus on Ühendkuningriik toetanud Eesti algatusi rahvusvahelise julgeolekuga seotud küsimuste tõstatamiseks ja meie oleme toetanud Ühendkuningriigi algatusi, näiteks kliima ja julgeoleku seosele tähelepanu juhtimiseks.“ Samuti arutati seda, kuidas abistada rahvusvaheliste algatuste kaudu Euroopa naabrust ja vähemarenenud riike COVID-19 vaktsiinide soetamisel.

Koostööavaldus: https://bit.ly/30vINnF 

Fotod (Marko Mumm): https://flic.kr/s/aHsmULcpJh

10.–11. märtsil on Ühendkuningriigi välisminister Dominic Raab esimest korda visiidil Eestis. Visiidi käigus kohtusid eile Eesti, Läti, Leedu ja Ühendkuningriigi välisminister. Täna toimus Eva-Maria Liimetsa ja Dominic Raabi kahepoolne kohtumine ning pressikonverents, mida saab järele vaadata Youtube’is ja Facebookis.

Allikas: Välisministeerium