Mida on vaja teada seoses EL-UK suhetega Brexiti järgselt: õppimine, töötamine ÜK-s, reisimine, kauba tellimine jne. 

Loe lähemalt.

Kaitseministrid Luik ja Wallace peavad oluliseks investeeringuid riigikaitsesse

Eesti kaitseminister Jüri Luik vestles eile õhtul telefoni teel Ühendkuningriigi kaitseministri Ben Wallace’iga arengutest kaitsevaldkonnas ja UK panusest Eestis paiknevasse NATO lahingugruppi. Samuti arutati olukorda Valgevenes ning tõdeti, et julgeolekuohud meie ümbruses ei ole leevenenud, mistõttu on vajalik jätkata investeeringutega riigikaitsesse.

Ühendkuningriigi kaitseminister tõi telefonikõnes välja, et nende uue riigikaitse arengukava tulemusena suunatakse kaitsevaldkonda täiendavaid investeeringuid, pannes rõhku relvastuse  moderniseerimisele ning suurendatakse UK vägede kohalolekut maailmas. Kaitseminister Luik tervitas UK otsust  tõsta kaitsekulusid  suurenenud majandussurve ajal ning tänas Ühendkuningriiki nende tugeva panuse eest Eestis paikenvas NATO lahingugrupis. „Ühendkuningriik mõistab meiega väga sarnaselt ühiseid julgeolekuohte ning on alati olnud Eesti jaoks võtmetähtsusega liitlane, seda juba Vabadussõja ajast saati ning ka täna meie ühist vabadust kaitstes.“ lausus Luik telefonikõnes.

Lisaks arutati ka olukorda Valgevenes, NATO Afganistani operatsiooni Resolute Support Mission tulevikku ning koostööd ühendekspeditsioonivägede (Joint Expeditionary Force) raamistikus.

Ühendkuningriik panustab Eestis pataljoniga Tapal asuvas NATO lahingugrupis, mis loodi 2016. aasta NATO tippkohtumise otsusega tugevdada alliansi kohalolekut Balti riikides ja Poolas. Lisaks Ühendkuningriigile panustavad NATO lahingugrupis Eestis ka Prantsusmaa, Taani, Belgia ja Island. Eesti ja UK vaheline kaitsekoostöö sai alguse juba Vabadussõja ajal, mil Ühendkuningriigi laevastik tõi värskelt loodud Eesti vabariigile vajalikke relvi ja varustust. Täna jätkub lähedane kaitsekoostöö mitmes erinevas valdkonnas ja operatsioonidel Afganistanis ning Malis, kus Eesti ja Ühendkuningriigi kaitseväed teenivad koos.

Allikas: Kaitseministeerium