Brexiti infolehekülg

05.12.2019 22:26

Alates 30. märtsist on kõigil UK-s elavatel Euroopa Liidu kodanikel võimalik taotleda uut EL püsielaniku staatust.

Taotlemise kohta leiab põhjaliku info UK valitsuse kodulehelt: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Eestikeelsed juhised leiab siit: https://www.gov.uk/government/publications/el-i-pusielaniku-skeemi-abivahendid-eesti-tolge-estonian

Eesti välisministeeriumi info kodanikele, reisijatele, ettevõtjatele: https://vm.ee/et/brexit

Euroopa Komisjoni info Ühendkuningriigis elavatele Euroopa Liidu kodanikele leiab siit:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_et_0.pdf (eesti keeles)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_en.pdf

https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights_en

Euroopa Komisjoni video uue elamisõiguse taotlemise süsteemi kohta: https://vimeo.com/258263499

Eesti välisministeeriumi info: https://vm.ee/et/mida-vaja-teada-seoses-brexitiga

UK valitsuse informatsioon riigis elavatele EL kodanikele:
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-employer-toolkit

UK valitsuse info Brexitiks valmistumise kohta: https://euexit.campaign.gov.uk/

EL kodanike õigused UK-s juhul kui Euroopa Liit ja UK ei jõua lahkumise tingimustes kokkuleppele (no-dealBrexit): https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit

Reisimine Ühendkuningriiki juhul kui ÜK lahkub EL-st ilma leppeta: https://www.gov.uk/government/publications/eu-immigration-after-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigration-from-30-march-2019-if-there-is-no-deal

Kui teil on lisaküsimusi, siis Euroopa Komisjon aitab samuti. EK ingliskeelne info on alljärgnev:

  • Facebook page @ECinUK – immigration lawyers contracted by the Eurpean Commission will answer your questions
  • More information on “Pre-Settled” and “Settled Status”: www.gov.uk/eusettledstatus
  • More information on your rights under the Withdrawal Agreement if ratified in the Commission’s questions and answers document at https://bit.ly/2LlcxeM
  • More information on organisations that may be able to assist you: www.eurights.uk
05.12.2019 22:26