Brexiti infolehekülg

20.08.2019 12:25

Alates 30. märtsist on kõigil UK-s elavatel Euroopa Liidu kodanikel võimalik taotleda uut EL püsielaniku staatust.

Taotlemise kohta leiab põhjaliku info UK valitsuse kodulehelt: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Eestikeelsed juhised leiab siit: https://www.gov.uk/government/publications/el-i-pusielaniku-skeemi-abivahendid-eesti-tolge-estonian

Eesti välisministeeriumi info kodanikele, reisijatele, ettevõtjatele: https://vm.ee/et/brexit

Euroopa Komisjoni info Ühendkuningriigis elavatele Euroopa Liidu kodanikele leiab siit:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_et_0.pdf (eesti keeles)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_en.pdf

https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights_en

Euroopa Komisjoni video uue elamisõiguse taotlemise süsteemi kohta: https://vimeo.com/258263499

Eesti välisministeeriumi info: https://vm.ee/et/mida-vaja-teada-seoses-brexitiga

UK valitsuse informatsioon riigis elavatele EL kodanikele:
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-employer-toolkit

UK valitsuse info Brexitiks valmistumise kohta: https://euexit.campaign.gov.uk/

EL kodanike õigused UK-s juhul kui Euroopa Liit ja UK ei jõua lahkumise tingimustes kokkuleppele (no-dealBrexit): https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit

Reisimine Ühendkuningriiki juhul kui ÜK lahkub EL-st ilma leppeta: https://www.gov.uk/government/publications/eu-immigration-after-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigration-from-30-march-2019-if-there-is-no-deal

UK valitsuse video uue elamisõiguse taotlemise kohta:

 

Informatsiooni tulevaste muudatuste kohta on võimalik oma e-postile tellida siit: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

Infot EL kodanike õiguste kohta leiab ka siit: https://hereforgoodguide.com/

Kui suur on Eesti  kogukond UKs?

Saatkonna hinnangul elab üle terve UK kuskil 18 000 – 20 000 Eesti kodanikku.

Kellel on õigust taotleda Eesti kodaniku passi ja kuidas seda teha?

Eesti passi saavad taotleda:

 • Sünnijärgsed Eesti kodanikud
 • Isikud, kelle üks või mõlemad vanemad on sünnijärgsed Eesti kodanikud
 • Isikud, kes suudavad tõestada, et üks nende esivanematest on olnud Eesti kodanik

Passi taotlemiseks on vaja:

Eesti passi taotlemise leiab rohkem infot siit: http://london.mfa.ee/et/viisa-ja-konsulaarinfo/eesti-passi-ja-id-kaardi-taotlemine

Kas Eesti kodanikul võib olla nii Eesti kui Briti pass?

Sünnijärgset Eesti kodakondust ei ole võimalik ära võtta.

Kas Eesti ID-kaardiga saab jätkuvalt Eestisse ja sealt tagasi UKsse reisida?

Kuna hetkel on UK jätkuvalt Euroopa Liidu liige, siis on võimlaik Eesti ID-kaardiga reisida Eestisse ja sealt tagasi UKsse.

Olen UK kodanik, aga soovin kolida Eestisse, mida selleks teha?

Lisainfot leiab veebilehelt http://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/ ja käsiraamatust „Relocation Guide“ https://www.workinestonia.com/coming-to-estonia/relocation-guide/

Olen UK kodanik ja soovin taotleda Eesti kodakondust, mida selleks teha?

Välismaalane, kes soovib saada Eesti kodakondsust, peab:

 • olema vähemalt 15-aastane;
 • omama pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust või tähtajalist elamisluba (kes on asunud Eestisse enne 1990. aasta 1. juulit);
 • olema elanud enne Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamise päeva Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest viimased 5 aastat püsivalt. Lisaks elama Eestis 6 kuud pärast Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse registreerimisele järgnevat päeva;
 • sooritama eesti keele oskuse eksami (eesti keele eksamit ei pea tegema, kui põhi-, kesk- või kõrgharidus on omandatud eesti keeles);
 • sooritama Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami;
 • omama legaalset püsivat sissetulekut, mis tagab tema ja tema ülalpeetavate äraelamise;
 • omama registreeritud elukohta Eestis;
 • olema lojaalne Eesti riigile;
 • andma vande: “Taotledes Eesti kodakondsust, tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale”.

Eksamite sooritamisest on vabastatud piiratud teovõimega inimesed ning need inimesed, kes terviseseisundi tõttu pole võimelised kas osaliselt või täielikult eksameid sooritama.

Eesti kodakondsuse taotlemiseks pöörduge kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindusse, kus saab esitada sooviavalduse. Sooviavaldust ja elulookirjeldust on võimalik vormistada kohapeal ametniku abiga.

Lisainfo: https://www.eesti.ee/est/kodakondsus/eesti_kodakondsus/taiskasvanu_kodakondsuse_taotlemine#Kodakondsuse taotlemine

 

20.08.2019 12:25