Mida on vaja teada seoses EL-UK suhetega Brexiti järgselt: õppimine, töötamine ÜK-s, reisimine, kauba tellimine jne. 

Loe lähemalt.

Eesti, Läti, Leedu ja Ühendkuningriigi välisministrid arutasid julgeolekuküsimusi ja koostöö tihendamist

11. oktoobril kohtusid Eesti välisminister Eva-Maria Liimets, Läti välisminister Edgars Rinkēvičs, Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ja Ühendkuningriigi välisminister Elizabeth Truss, et arutada aktuaalseid välis- ja julgeolekupoliitika küsimusi, ning tihedamat julgeoleku- ja majanduskoostööd.

Ühendkuningriigis, Cheveningis toimunud kohtumisel arutasid ministrid piirkondliku ja rahvusvahelise julgeoleku küsimusi, sealhulgas suhteid Venemaa ja Hiinaga. „Meie hinnang Euroopa julgeolekule ning selle ees seisvatele probleemidele on brittidega igati sarnane. Selle kindlustamise nurgakivi on arenev, tugev ja ajaga kaasas käiv NATO, mis suudaks praegustele ja tulevastele ohtudele vastu seista,“ selgitas välisminister Liimets. „Meil tuleb keskenduda oma kollektiivsele vastupanuvõimele, et kaitsta kõigi liitlaste julgeolekuhuve ning meie regiooni stabiilsust.“

Välisminister Truss väljendas Ühendkuningriigi solidaarsust Leedu ja Lätiga seoses Valgevene hübriidoperatsiooniga Euroopa Liidu välispiiril. „Tänapäeva julgeolekukeskkond on ettearvamatu ja seetõttu peame oma väärtusruumi kaitstes ühiselt mõtlema, kuidas seista vastu erinevatele hübriidrünnakutele, on need siis füüsilist laadi, leiavad aset küberruumis või on seotud valeinformatsiooni levitamisega, “ sõnas minister Liimets.

Ühtlasi arutasid ministrid koostöö tihendamist küberjulgeoleku, meediavabaduse ja desinformatsiooni vastu võitlemise alal ning laiemalt inimõiguste ja põhivabaduste kaitset maailmas. Eesti plaanib koos Ühendkuningriigiga korraldada järgmisel aastal meediavabaduse teemalise konverentsi. Samuti arutati kohtumisel kliimaeesmärke Glasgow’s toimuva kliimatippkohtumise COP26 eel.

Eesti ja Ühendkuningriigi välisministrid pidasid eraldi ka kahepoolse kohtumise. „Loomulikult on meie riikide jaoks oluline hea kaitsekoostöö ning Eesti hindab kõrgelt Ühendkuningriigi panust NATO liitlaste tugevdatud kohaloleku raamriigina Tapal. Teiste oluliste teemadena rääkisime näiteks võimalustest omavahelise majandusliku läbikäimise tihendamiseks. Samuti oli hea meel näha Ühendkuningriigi suurt huvi Eesti kogemuste kohta meie lähiriikidega piiriülese andmevahetuse ja digitaalse koostöö arendamisel.“ Ministrid arutasid kahepoolse koostöö süvendamise võimalusi ka digi- ja küberteemadel, arengukoostöö vallas ning kahepoolse kaubanduse ja investeeringute taseme tõstmiseks.

Nelja riigi välisministrid tegid ühisavalduse, milles kinnitasid huvi samas formaadis ka edaspidi kohtuda, et arutada ühiseid välis- ja julgeolekupoliitika prioriteete ning uurida majanduskoostöö arendamise võimalusi.

Eesti, Läti, Leedu ja Ühendkuningriigi välisministrite ühisavaldus

Ürituse fotod

Eesti ja Ühendkuningriigi diplomaatilised suhted

Allikas: Välisministeerium