Eesti korraldab homme ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise raames olulise arutelu küberjulgeoleku teemal

Reedel, 22. mail korraldab Eesti esmakordselt ÜRO Julgeolekunõukogu ajaloos küberruumi stabiilsusele, kübernormidele ja rahvusvahelisele õigusele keskenduva kohtumise. Avasõnavõtu Kultuurikatla stuudiost teeb peaminister Jüri Ratas. Üritust juhivad Tallinnast välisminister Urmas Reinsalu ja New Yorgist Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson.

„Kübermaailmas kogenud ja eesrindliku riigina seisab Eesti selle eest, et Julgeolekunõukogu valmistuks tõsiselt uuteks ohtudeks. Just praegu on õige aeg käsitleda seda, kuidas küberruumis konflikte ennetada ja kuidas riigid saaksid oma digitaalset taristut paremini kaitsta. Koroonakriis kiirendab riikide digitaliseerimist, aga seetõttu ongi vaja pöörata erilist tähelepanu haiglate ja teistele meditsiiniasutuste infosüsteemidele. Samuti pole kadunud küberkuritegevus internetis. Peame koos oma sõprade ja liitlastega pidevalt otsima võimalusi, kuidas turvalisuse tagamisel mitmesuguste ohtudega sammu pidada,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti tõestanud, et suudab Julgeolekunõukogus seista nende põhimõtete eest, millega liikmeks pürgis. „Juba liikmesuse kampaania ajal lubasime viia ÜRO Julgeolekunõukogusse küberjulgeoleku küsimuse. Tegime algust märtsis, mil koos USA ja Ühendkuningriigiga tõime esimest korda nõukogu ametliku laua taha konkreetsed küberründed. Avatud aruteluga küberstabiilsuse põhimõtetele tähelepanu juhtimine meie Julgeolekunõukogu eesistumise raames on järgmine oluline verstapost küberjulgeoleku muutumisel välis- ja julgeolekupoliitika peavoolu teemaks,“ rõhutas välisminister Urmas Reinsalu.

„Nagu ka teiste Eesti eesistumise ürituste puhul, on huvi selle kohtumise vastu olnud väga suur. Toome kokku ligikaudu 60 osalejat üle maailma: hetkeseisuga on kirjas 59 riiki, samuti on rahvusvahelistest organisatsioonidest kohal Rahvusvaheline Punase Rist ja Interpol,“ lisas Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson.

Julgeolekunõukogu ja teisi ÜRO liikmesriike teavitavad maailmatasemel eksperdid: ÜRO desarmeerimisküsimuste kõrge esindaja Izumi Nakamitsu, Singapuri küberturbeagentuuri juhi David Koh ning Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse tehnoloogiapoliitika direktori James Lewis.

Kohtumisel võivad osaleda terve ÜRO liikmeskond ja valitsusvälised organisatsioonid. Kõik huvilised saavad üritust vaadata välisministeeriumi Youtube’i ja Facebooki kanalites, samuti välisministeeriumi ja Eesti ÜRO esinduse kodulehtedel. Lisaks kannavad kohtumist üle uudisportaalid.

Ürituse kaaskorraldajad on Belgia, Dominikaani Vabariik, Indoneesia ja Keenia. Kohtumine toimub inglise keeles, Eestis arendatud turvalisel virtuaalürituste platvormil Hybridity. Loe lähemalt: https://globalvirtualsolutions.eu/

Orienteeruv ajakava

17.00 välisminister Urmas Reinsalu tervitus
17.05 avasõnavõtt peaminister Jüri Rataselt
17.15 ÜRO desarmeerimisküsimuste kõrge esindaja Izumi Nakamitsu
17.22 Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse tehnoloogiapoliitika direktor James Lewis
17.29 Singapuri küberturbeagentuuri juht David Koh
17.36 sõnavõtud ürituse kaaskorraldajatelt (Belgia, Dominikaani Vabariik, Indoneesia ja Keenia)
17.50 sõnavõtud Julgeolekunõukogu liikmetelt
18.30-… sõnavõtud teistelt ÜRO liikmesriikidelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt

Allikas: Välisministeerium